Alüminyum alaşımının oda sıcaklığuında bekletilmesiyle, katı çözelti içindeki alaşım elemanlarının çözeltiden ayrılıp çökelerek sertleşmesi ile madde sertliğinin artmasına doğal yaşlandırma denir.

Alüminyum enjeksiyon ve ekstrüzyon işlemi sonrasında malzemelerin ısıl işlem fırınlarında ( 180 C’de 5 saat ) uygulanan işleme Yapay Yaşlandırma denir. Bu şekilde doğal yaşlandırmayla elde edilemeyecek kadar yüksek sertlik değerlerine ulaşılabilmesi mümkündür.Metal enjeksiyon ve Döküm yöntemi ile üretilmiş alüminyum parçalara, alaşımlarına göre gerekli teknik özelliklerin kazandırılabilmesi (sertlik ve mukavemet değerlerinin elde edilmesi ) için kullanılan fırınlardır.Yapay yaşlandırma fırınlarımız Elektrik ve gaz ısıtmalı olarak imal edilebilmektedir.Fırınlarımızdaki teknik yeterlilikler havacılık ve uzay endüstrisinde AMS 2750 Rev.E ve otomotiv sektöründe CQI 9 standartlarının kriterlerine göre belirlenmekte ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre boyutlandırılmaktadır.

Encotherm tarafından üretilmiş olan ve yukarıda adı geçen standartların en yüksek isterlerini ( Type 1 / Class A ) karşılayan ısıl işlem fırınları, Türk Savunma sanayisinin önemli kurumları ile Kara ve Hava Kuvvet Komutanlıklarının Ana tamir bakım merkezlerinde halen kullanılmaktadır.

Alüminyum alaşımlar üzerinde farklı ısıl işlemler uygulanabilir. Alüminyum alaşımlarda ısıl işlem çeşitleri şunlardır:

O: Tavlanmış, F : Üretildiği gibi, H: Sertleştirilmiş, T: Isıl işleme tabi tutulmuş

T1: Sıcak şekillendirme işleminden sonra soğutulmuş ve tabii yaşlanmaya bırakılmış. T2: Sıcak şekillendirme işleminden sonra soğutulmuş, soğuk şekillendirilmiş ve tabii yaşlanmaya bırakılmış. T3: Çözeltiye alma işlemi yapılmış, soğuk şekillendirilmiş ve tabii yaşlanmaya bırakılmış. T4: Çözeltiye alma işlemi yapılmış ve tabii yaşlanmaya bırakılmış. T5: Sıcak şekillendirme işleminden sonra soğutulmuş ve suni yaşlandırma yapılmış. T6: Çözeltiye alma işlemi yapılmış ve suni yaşlandırma yapılmış. T7: Çözeltiye alma işlemi yapılmış ve aşırı yaşlandırma yapılmış. T8: Çözeltiye alma işlemi yapılmış, soğuk şekillendirilmiş ve suni yaşlandırma yapılmış. T9: Çözeltiye alma işlemi yapılmış, suni yaşlandırma yapılmış ve soğuk şekillendirilmiş. T10: Sıcak şekillendirme işleminden sonra soğutulmuş, soğuk şekillendirilmiş ve suni yaşlandırma yapılmış

Uygulanan ısıl işlem Tx (T1, T2 vb.) sembolleri ile alaşım numarasının yanına yazılarak malzemeyi tanımlamada kullanılır

Metal enjeksiyon veya döküm tekniği ile üretilmiş parçalarda döküm boşluklarından veya kılcal çatlaklardan meydana gelen sızdırmazlık sorunlarının giderilmesi için kullanılan bir reçine emdirme yöntemi ile tamir sistemdir.

PH 300

Sıvı metal transferinde kullanılan transfer potalarının ön ısıtılması için kullanılan üniteler, zaman saati ile birlikte kontrol edilen kompakt brülör ile ısıtılmaktadır.

Kapak tahrik sistemi pnomatik piston ile sağlanmaktadır.

Ana ergitme ocaklarından bekletme ocaklarına sıvı alüminyum transferinde kullanılmakta olan transfer potaları iki farklı tipte üretilmektedir

Modeller:

AT 300
BE 300

AT300

Forklif ile çalışmaya uygun hidrolik tahrikli transfer potasıdır. Sıvı metal transferi için ayrılmış bir adet forklift ile sabit bağlantılı olarak kullanılmaktadır. Hareket kabiliyetini forklift üzerindeki hidrolik bağlantı ile sağlayan transfer potası, forklift ekseni esas alındığında, sağa ve sola doksan derece, öne doğru yüz otuz derece devrilme kabiliyetine sahiptir ve Tek operatörün forkliften inmeden sıvı metal transferini yapabilmesi için tasarlanmıştır.

Pota astarı olarak istenildiğinde ıslanmaz refrakter, istenildiğinde seramik elyaf esaslı hazır potalar ile kullanılabilmektedir.

BE300

Forklift ve tavan vinci ile çalışmaya uygun transfer potasıdır. Devirme işlemi için pota üzerinde bir adet sonsuz vidalı ve otoblokajlı redüktör sistemi bulunmaktadır.

İstenildiğinde tavan vinci istenildiğinde forklift ile kullanılabilmektedir.

Pota astarı olarak istenildiğinde ıslanmaz refrakter, istenildiğinde seramik elyaf esaslı hazır potalar ile kullanılabilmektedir.

Metal Enjeksiyon preslerinin sıvı aluminyum ihtiyacını karşılamak için tasarlanmış havuzlu tip bekletme ocaklarımız ergonomik ve iş güvenliğine uygun çalışma koşulları sağlamaktadır.

Pota ihtiyacını ortadan kaldırması ve sıvı metal beslemesi sırasında duruşa gerek olmaması öne çıkan en önemli özelliklerdir.

Ocaklarımız pres başında manuel ya da otomatik kepçe ile çalışmaya uygun olarak tasarlanmıştır.

Gaz ve elektrik ısıtma seçenekleri olan havuzlu tip bekletme ocaklarımızda kumanda ve Yakma sistemi elamanları yüksek standartlarda ürünlerden seçilmekte ve istenen kararlı çalışma koşullarını sağlamaktadır.

Gaz ısıtmalı havuzlu ocaklarımızda verimli ısıtma için yüksek teknoloji ürünü yeni nesil özel formlu yakıcılar kullanılmaktadır.

Kaliteli refrakter malzemelerden seçilen izolasyon malzemeleri tecrübe ve ustalık ile birleştirilerek, gerekli özen gösterilerek disiplinli temizlik uygulandığında uzun süre deforme olmayacak kalıcı izolasyon sağlamaktadır.

Modeller:

BGH 600/78
BGH 800/128
BEH 600/20
BEH 800/28

Metal Enjeksiyon preslerine istenen miktarda sıvı alüminyumu gram cinsinden dozajlayabilme kabiliyetindeki ocaklarımız sektörün günümüzdeki en teknolojik çözümüdür.

Dozaj ocaklarımız kapalı çevrim ile operatörlerin sıvı metal ile temasını neredeyse sıfıra indirerek yüksek iş güvenliği ve enerji tasarrufu sağlamaktadır.

İstenen gram ağırlıkta aluminyumun hassas basınç kumandası sayesinde sıfır temas ile pres yuvasına aktarımı kepçe kullanılmadan sağlanmakta ve böylece kepçe ile sıvı metalin açıkta taşınmasından kaynaklanan enerji kayıpları ve iş kazası riskleri ortadan kaldırılmaktadır.

Ocakların izolasyonunda yüksek standartlarda ürünler kullanılarak, enerji tasarrufu ve çevre dostu çalışma sağlanabilmektedir.

Kullanıcı dostu yerli Scada yazılımı ile tüm proses parametreleri kayıt altında tutulabilmektedir.

Modeller:

ENCODOS EDF 650/20
ENCODOS EDF 900/25
ENCODOS EDF 1200

Metal Enjeksiyon, kokil vb preslerin sıvı aluminyum ihtiyacını karşılamak için tasarlanmış potalı tip ergitme ve bekletme ocaklarımız ergonomik ve iş güvenliğine uygun çalışma koşulları sağlamaktadır.

Ocaklarımız pres başında manuel ya da otomatik kepçe ile çalışmaya uygun olarak tasarlanmıştır.

Kumanda ve Yakma sistemi elamanları yüksek standartlarda ürünlerden seçilmekte ve istenen kararlı çalışma koşullarını sağlamaktadır.

Kaliteli izolasyon malzemeleri tecrübe ve ustalık ile birleştirilerek, gerekli özen gösterildiğinde uzun süre deforme olmayacak kalıcı izolasyon sağlamaktadır.

Modeller:

SGM 300/20
SGM 350/28
SGM 500/28
SGM 600/38
SEM 300/33
SEM 350/33
Sem 500/82
SEM 600/82
SEM 350q
SEM 500q

Sıvı alüminyum üretiminin en yaygın çözümlerinden olan potalı tip alüminyum ergitme ocakları gaz veya elektrik ısıtmalı olabilmektedir.

Potalı tip Ergitme ocakları esnek çalışma koşulları ve çoklu alaşım ile çalışma şartları için en ekonomik çözümlerdir.

Yüksek standartlarda yakma sistemi ekipmanları, reküperatif yakma uygulamaları ile minimum gaz tüketimi ve kararlı uzun çalışma koşulları sağlanabilmekte,

Uygulanan standartlara uygun izolasyon yöntemleri ile enerji tasarrufu ile verimli çalışma koşulları elde edilebilmektedir.

İstenildiğinde Yüksek teknoloji ürünü, Özel alevsiz yakıcılar ile %50 kapasite artışı ve % 50 yakıt tasarrufu sağlanabilmektedir.

Elektrik ısıtmalı modellerde uygulanan özel ısıtma elemanları ile arıza durumlarında fırın durdurulmadan rezistans değişimi mümkün olmaktadır.

Modeller :

TGM 350/28
TGM 600/38
TGM 800/54
TGM 1000/54
TGM 1000/54
TEM 800/82

Günümüzde Metal enjeksiyon üretiminde sıvı metal temini için en verimli çözüm olan kule tipi ergitme ve bekletme ocakları sektörün vazgeçilmezleridir.

Düşük gaz tüketimi ile diğer alternatiflerine oranla çok kısa sürede kendi yatırımını amorte edebilen kule tip ergitme ocakları kapasitesine göre tapalı tip veya hidrolik devirmeli olarak üretilmekte, Müşteri taleplerine göre sıvı metal ve cüruf tartım sistemleri opsiyonel olarak ilave edilebilmektedir.

Kullanıcı dostu scada ara yüzü ile üretim miktarı, zamanı, sıcaklık değerleri, duruş ve arıza kayıtları, tüketim değerleri vb tüm proses parametreleri kolaylıkla takip edilebilmekte ve kayıt altına alınabilmektedir.

Modelleri

TMT 2B 1000/2000
TMT 2B 1500/3000
TMT 2B 2000/4000

Teknik Özellikleri

 • Yüksek kuleden yükleme ve ergitme tekniği
 • Tek konstrüksiyonda ayrı ergitme ve bekletme havuzları
 • Çok düşük birim ergitme maliyeti ve düşük metal kaybı
 • Tapalı mal alma tekniği ile kolay eriyik boşaltma
 • Sürekli çevrimde çalışma
 • Bekletme havuzunda sabit ergiyik sıcaklığı
 • Uzun ömürlü refrakter uygulaması
 • Sürekli teknik destek imkanı
 • Çalışan referans tesisler
×
img

  Bize Hemen Ulaşın

  İletişim

  Telefon

  0216 3134325